Jeg hører tit spørgsmålet: Hvordan finder jeg grænsen, enten kører jeg for langsomt eller også får jeg udskridninger.
Svaret er: Lær din Slipvinkel at kende, og lige nu hvor du forhåbentlig kører på vinterdæk er det nemmere end det er til sommer på sportsdæk.

Med vinterdæk på din daglig bil har du opdaget at styringen bliver lidt mere blød, slasket og upræcis, nogle bilister vil sige at bilen er mere komfortabel og kører bedre. Jeg vil sige at den køre ringere og mere upræcis, men vi har jo alle forskellige forventninger til vores bil.
Samme forskel, bare på et andet niveau, føler du på gadedæk og semi slicks (R-dæk)

Jeg vil forsøge at forklare hvorfor der er så stor forskel på dæk, og vi tager fat i begrebet slipvinkel.
Tidligere blev Slipvinkel også kaldt Skråløbsvinkel, som måske er et mere sigende udtryk for fænomenet, men her i artiklen vil jeg kalde det slipvinkel.
Dine fælge er boltet fast på bilen og vil følge rattet bevægelser 99,99  %, Der kan være en lille afvigelse fra de gummiophæng der sidder i dine bærearme.
Dine dæk er lavet af elastisk gummi og vil ikke følge fælgen 100 %, der vil være en vinkel imellem den retning fælgen styrer og den retning dækket følger. Vinklen imellem dækkets retning og fælgens retning kaldes slipvinkel

 

 Din bils balance er et udtryk for hvordan den opfører sig i sving. Det hele afhænger af dine dæks greb, hvordan grebet ændrer sig og hvor hurtig det ændrer sig.
Jo mere du presser din bilen jo større bliver slip vinklen, når du når en slipvinkel på 10-12 grader slutter festen og dækket giver op, herefter vil dækket skride sidelæns.
Dækket opførsel kan sammenlignes med en elastik, jo mere du strammer elastikken, jo mere modstand får du, på et vist tidspunkt springer elastikken.
Man kan også sammenligne det med en fly vinge som giver opdrift, jo større vinklen er, jo mere opdrift får flyet. Presser piloten flyet i en stigning, og løfter næsen på flyet for meget, vil vinklen blive for stor og flyet vil stalle. Piloter staller et fly, i biler ”staller” du dine dæk når de presses ud over det mulige.


Hvornår ”staller” jeg mine dæk?

Hvis du styrer din bil rundt i en cirkel med konstant styreudslag, og langsomt bliver ved med at øge hastigheden, vil slip vinklen gradvis forøges i takt med hastigheden. Så længe du holder dig indenfor skrid grænsen vil bilen følge samme radius rundt på cirkel buen.

Når hastigheden overstiger det punkt hvor slip vinklen er 10-12 grader,  stiger slipvinklen dramatisk og dækket mister greb, du er nu nødt til at dreje mere på rattet for at holde bilen på cirklen. Dette er maksimum hastighed du kan køre med på denne radius. Træder du lidt mere på speederen og forøger hastigheden mister du total greb, bilen fortsætter lige ud og kan ikke længere holdes på cirkel buen.

Uanset om du drejer mere på rattet så vil bilen fortsætte lige ud, så den ekstra styring er det man kalder unødvendig styring. Dækket har givet op, og mistet sin selvopretningskraft.

Understyring, overstyring eller neutral styring
Om en bil under eller over styrer afhænger af mange ting. Hjulophæng, hjulvinkler, dæk, dæktryk, bilens vægtfordeling osv. men helt der nede ved vejbanen hvor dækket rører asfalten finder du det afgørende punkt.


  • Hvor meget og hvordan har dækket kontakt med asfalten.

  • Hvordan ændrer denne kontakt sig når du presser bilen.


En bil understyrer hvis slip vinklen på forhjulene er større end på baghjulene. Du skal dreje mere end forventet for at følge en given cirkel bue.
En bil overstyrer hvis slip vinklen på forhjulene er mindre end slip vinklen på baghjulene. Bilen skrider med bagenden og du skal styre mindre end forventet

Når slip vinkel på for og baghjul er ens vil bilen være neutral styrende og følge rattets bevægelser.

 

Tilbagemelding igennem rattetNår dækket presses vil der være en vis selvopretnings kraft fra dækket, det er ligesom et elastik du strækker ud, det vil yde modstand og forsøge at komme tilbage til neutral stilling. Denne selvopretningskraft føler du som en lille modstand i rattet.

Når du kører ind i et sving vil du føle en vis modstand i rattet, jo mere du presser bilen, jo større bliver denne modstand. På et vist tidspunkt rammer du maksimal slip vinkel og modstanden forsvinder, det er lige her du er på max vejgreb og mere styring eller mere hastighed vil kun resultere i en udskridning.

På figuren kan du se at selvopretningskraften i rattet topper lige før slipvinklen. Når selvopretningskraften i rattet forsvinder, så er du lige der hvor du har maks greb.

Det samme sker på dine baghjul, men her kan du ikke påvirke det med styring.

Ændring i slipvinkel på forhjulene føles nemmest i rattet under ind styring til et sving, og slipvinklen på baghjulene er nemmest at mærke i udgangen af svinget.

Hvis dine baghjuls slipvinkel er større end forhjulenes, vil bilen skride svagt ud med bagenden, derfor er du nødt til at mindske dit styreudslag for at styre bilen i den ønskede retning. Dermed får du mindre slipvinkel på dine forhjul og dermed også mere greb.

I indgangen til et sving vil du få stigende slipvinkel på forhjulene, fra svingets midte vil du så få stigende slipvinkel på dine baghjul. Når du kører på grænsen er der hele tiden fare for at overstige den størst mulige slipvinkel og få en udskridning.

Hvis du har en kraftig baghjulsudskridning og slipper rattet vil fordækkets selvopretning selv dreje rattet tilbage til neutral stilling i takt med selvopretningskraften aftager. Jeg har især oplevet dette på Porsche 911 som nærmest selv retter op,når du løsner grebet om rattet.

Du skal dog IKKE slippe rattet, men i stedet hele tiden føle denne svage selvopretningskraft der er i rattet, og sørge for at dit styreudslag følger den stigende og faldende selvopretningskraft. Kort sag modstanden i rattet fortæller dig, hvor meget du skal styre og hvornår. I praksis betyder det at dine forhjul altid bør pege i den retning du ønsker bilen skal køre.

 

Kontrastyring

Når slipvinklen på dine baghjul bliver større end på dine forhjul vil din bagende skride ud. Dette modvirker du ved at pege forhjulene i den ønskede kørselsretning (kontrastyring). Hvis du ikke følger den selvopretningsmodstand der er i rattet og styrer kontra, men derimod fortsætter med at dreje, vil bagenden blive ved med at skride ud.

Hvornår og hvor meget du skal styre kontra kan du føle i rattet. Dækkets selvopretningsmodstand som er næsten lig med slipvinklen fortæller dig det hele, mærk og følg den.

Hold afslappet på rattet så du kan føle tilbage meldingen fra dækkene. Husk: Hurtig men blød styring.

Hvad påvirker slip vinklen

Der er mange faktorer der påvirker dine dæks slipvinkel

  • Dæk type. R dæk og sportslige gade dæk har mindre slipvinkel end bløde gade dæk og vinter dæk, til gengæld er overgangen fra greb til ”stall” meget hård, hvor du på mere bløde dæk får en mere blød overgang.

  • Dæk profil. Jo lavere profil jo mindre slip vinkel

  • Dæktryk

  • Hjulvinkler og hjulophæng

  • Langsgående kræfter, altså acceleration eller bremsning. Hvis du påvirker dækket med både tvær- og langsgående kræfter stiger slipvinklen. Altså acceleration eller bremsning samtidig med styring forøger slip vinkel på det hjulpar du påvirker.  

 

 

Vægt omfordeling og friktions cirklen

Udover slip vinkel er der andre ting du skal have med i dine tanker når du leger på grænsen.

Et dæks vejgreb stiger med den vertikale belastning, når du f.eks. bremser vil du forskyde bilens vægt til forhjulene og dermed skabe mere greb på forhjulene. Ved acceleration forskyder du bilens vægt bagud og skaber dermed bedre greb på baghjulene.

Hurtige sving hvor man ønsker en stabil bil igennem svinget, kræver at man er på gassen og dermed lægger en smule overvægt på baghjulene. Din indgangshastighed til svinget skal være meget præcis så du kan være på gassen fra apex og ud af svinget. Indgangshastigheden bør ikke være så høj at du er nødt til at gå af gassen midt i svinget, for det vil flytte vægten fra dine baghjul til forhjulene og dermed give dig en baghjulsudskridning, som du kun kan redde ved at give gas og lidt kontrastyring.

Langsomme snævre sving køres bedst uden gas i indgangen, det giver dig mere vægt og mere greb på dine forhjul så du kan styre ind i svinget.

Drift

Artiklen har til formål at beskrive hvordan du opnår hurtige omgangs tider på en racerbane ved at holde din bil i balance uden de store udskridninger. Vil du køre drift er grundteknikken den samme, men her skal du bevist bringe bilen bagende i ubalance og fremprovokere en baghjulsudskridning.

Afslutning


Vinterdæk: Som jeg skrev i starten har du sikkert vinterdæk på din bil her i januar. På vinterdæk føles slipvinklen nemmere og stiger mere blødt end på dine racerdæk, så ændringer i slipvinklen på forhjulene er nemmere at føle i rattet.